Informatie

Een zonnepaneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit.

Zonnepanelen worden via een omvormer aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Uit de omvormer komt een stekker en deze kan zo in het stopcontact gestoken worden.

Systemen die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld sluizen de energie die niet wordt gebruikt door naar het energiebedrijf. In dat geval loopt de elektriciteitsmeter terug zolang in huis minder elektriciteit wordt gebruikt dan het zonnepaneel levert.

Voor het plaatsen van zonnepanelen hoeft er geen vergunning aangevraagd te worden.