Startdatum afbouw salderingsregeling zonnepanelen niet haalbaar

Ambtenaren adviseren 1 jaar uitstel

De startdatum voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen is niet meer haalbaar en moet 1 jaar uitgesteld worden tot 1 januari 2024. Dat adviseren ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken.

Het directoraat-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat schrijft aan de kersverse klimaatminister Rob Jetten dat het jaar uitstel noodzaak is vanwege de benodigde voorbereidingstijd door netbeheerders, energieleveranciers en de toezichthouder Agentschap Telecom.

Introductiedossier
De ambtenaren van het ministerie hebben voor minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, minister Rob Jetten van Klimaat en Energie en staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw een zogenaamd introductiedossier opgesteld. Dit om de nieuwe bewindslieden van het kabinet Rutte IV wegwijs te maken bij het ministerie.

In het dossier is onder meer aandacht voor de toekomst van de salderingsregeling voor zonnepaneeleigenaren.

Wetsvoorstel controversieel
Onder minister Wiebes werd door het vorige kabinet besloten om de salderingsregeling in haar huidige vorm te handhaven tot 1 januari 2023. Vanaf dat kalenderjaar zou het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd worden naar 0 en zonnepaneeleigenaren zouden ieder jaar 9 procent minder mogen salderen. Hierdoor zouden ze voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een ‘redelijke vergoeding’ krijgen van hun energieleverancier.

Het bijbehorende wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling werd door de Tweede Kamer echter vlak voor de verkiezingen controversieel verklaard. Eerder werd al bekend dat hierdoor een deel van de kleinverbruikers met zonnepanelen ook na 1 januari 2024 nog volledig zou kunnen salderen. Staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius waarschuwde daarbij ook dat als de afbouw van de salderingsregeling niet in 2023 zou starten, dat aanzienlijke financiële consequenties zou hebben.

Afbouw nu klaar in 2032
Doordat de startdatum voor de afbouw niet meer haalbaar is, moet het wetsvoorstel worden aangepast. ‘Dit uitstel van de startdatum van de afbouw leidt tot een forse financiële tegenvaller die moet worden ingeboekt’, aldus het directoraat-generaal Klimaat en Energie. ‘Ook wordt geadviseerd de startdatum van de afbouw van de salderingsregeling met één jaar uit te stellen en het afbouwpad 1 jaar te laten opschuiven.’

Daarmee zou de afbouw afgerond zijn op 1 januari 2032. Voor kleinverbruikers die in de komende kabinetsperiode investeren in zonnepanelen zal er volgens de ambtenaren sprake zijn van een terugverdientijd van circa 7 jaar. De gemiddelde terugverdientijd blijft daarbij tot en met 2030 onder de 9 jaar.